Zakład Konstrukcji i Ekspertyz
TECHMARIN Sp. z o.o.
 eng
 rus
 de
 
 Nawigator: Strona główna » Informacje ogólne » Prawa autorskie

 Produkty
Stalowe ramy fundamentowe,
podpory i uchwyty rurociągów,
pakiety ślizgowe...
więcej »

 Technologie
Technologia naprawy poprzez tulejowanie bloku silnika głównego ZL i AL na statkach w rejsie, technologia zmiany fundamentowania ciężkich maszyn i urządzeń, technologia płytkowania bloków turbin niskoprężnych o mocy 220 i 500 MW w elektrowniach... więcej »

 Więcej o naszych produktach i technologiach »

 Publikacje
Nowy sposób naprawy posadowienia ciężkich maszyn i urządzeń na przykładzie motosprężarek GMVH 12.
czytaj cały »

Zastosowanie własnych oraz zmodyfikowanych technologii z przemysłu stoczniowego w polskim gazownictwie.
czytaj cały »

 Wszystkie publikacje »

Oświadczenie

Firma nasza, tj. Zakład Konstrukcji i Ekspertyz "Techmarin" sp. z o.o., od początku lat 90. opracowuje i wdraża specjalistyczne technologie napraw maszyn i urządzeń w przemyśle ciężkim. Jedną z nich jest zespół technologii dotyczących napraw i modernizacji fundamentowania ciężkich maszyn i urządzeń. Do obecnej chwili wykonaliśmy 47 dużych modernizacji fundamentowania maszyn, zamontowaliśmy ponad 900 pakietów ślizgowych w elektrowniach oraz kilka tysięcy mocowań rurociągów.

Nasze rozwiązania technologiczne są opracowaniami autorskimi chronionymi z urzędu (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"). Dokumentacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).

Świadectwo ochronne na znak towarowy oraz prawa ochronne do wzorów użytkowych i wynalazków są świadectwem dbałości Zarządu Firmy o dobry wizerunek przedsiębiorstwa ale i zabezpieczeniem poprawności wykonywania produktów i usług dla klientów krajowych oraz zagranicznych (Prawo Własności Przemysłowej Dz.U.2003.119.1117).

Znak towarowy TECHMARIN:

 • Świadectwo ochronne nr 102998 na znak towarowy, 19.10.1998 r., wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Nazwa wzoru użytkowego:

 • Uchwyt do rur - prawo ochronne:
  Y1(11)57219(41)961209
  6(51)F16L 3-04

Nazwa wynalazku:

 • Pakiet ślizgowy i sposób jego wykonania:
  B1(11)176478(41)961209
  6(51)B23Q 1/01 E02D 27/44
 • Rama stalowa - P 308873/ZP II

Dodatkowe gwarancje jakości:

 • Certyfikat ISO 9001 przyznany 21.12.1998 r., wydany przez Polski Rejestr Statków z Gdańska.
 • Zaktualizowany Certyfikat ISO 9001 przyznany w dniu 25.01.2007 r., wydany przez Polski Rejestr Statków z Gdańska. [NC-079].
 • Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków Nr TM/984/842502/07 z 31.07.2007 r., C/020/04.
 • Firma otrzymała tytuł "Lidera Przedsiębiorczości Roku 2001" od Kapituły VIII. Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w Warszawie 14.11.2001 r.
 • Usługa "Remonty specjalistyczne i bieżące w przemyśle ciężkim wraz z projektowaniem i produkcją" została nominowana do Godła "TERAZ POLSKA" w XII Edycji Konkursu, w Warszawie 23.05.2002 r.
 • Uznanie jako wykonawca usług remontowych dla Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (+ załącznik)

Autorskie technologie.

 1. Technologia naprawy poprzez tulejowanie bloku silnika głównego ZL i AL. na statkach w rejsie.
 2. Technologia zmiany fundamentowania ciężkich maszyn i urządzeń.
 3. Technologia płytkowania bloków turbin niskoprężnych o mocy 220 i 500 MW w elektrowniach.
 4. Technologia mocowania rurociągów i innych urządzeń w gazownictwie.
 5. Opracowanie systemu ochronnego maszyn i urządzeń przed drganiami oraz poprawy środowiska pracy obsługi poprzez ograniczenie drgań i hałasu.
 6. Technologia usuwania osadów z płaszcza wodnego korpusu turbodoładowarek sprężarek gazu.
 7. Technologia naprawy fundamentów sprężarek gazu tworzywem posadowieniowym.
 8. Technologia zmiany fundamentowania obracarek wirników turbin 320 MW w elektrowniach.
 9. Opracowanie i wdrożenie zmian w budowie motokompresora Halberstadt ekonomizującego jego pracę.
 10. Technologia naprawy fundamentowania silnika pompy wody zasilającej zespół turbiny 220 MW.
 11. Technologia naprawy kolektorów wydechowych sprężarek gazu typu GMVH.
 12. Technologia zmiany pozycji ciężkich pras [ponad 60 ton].
 13. Technologia szycia pęknięć w cokołach betonowych.
 14. Technologia systemowego mocowania wysokociśnieniowych (do 35 MPa) rurociągów w przemyśle chemicznym.

Firma nasza wykonuje prace modernizacyjne wyłącznie w oparciu o dokumentację autorską.

Niezależnie od zakresu kooperacji firma "Techmarin" sp. z o.o., zachowuje pełne prawa autorskie do całego rozwiązania systemowego ujęcia ograniczania przemieszczeń i modernizacji fundamentowania.

Rozwiązania podane w dokumentacji autorskiej mają zastosowanie wyłącznie do jednego stanowiska modernizowanego obiektu.

Prawa do rozwiązań zastosowanych przez serwis naszej firmy podczas remontów w Zakładzie inwestora, po zakończeniu kontraktu, nie przechodzą na Zlecającego.

Każdy zakres prac objętych w naszej firmie jest realizowany w trybie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000 [Nr Certyfikatu NC-079].

Literatura

 • Kołodziejski W., Fundamentowanie motosprężarki GMVH 12. Techmarin, Świnoujście, 1993 (nie publ.).
 • Kołodziejski W., Klimczak R., Specjalistyczne remonty urządzeń lądowych. Opracowanie ZkiE Techmarin Sp. z o.o., Świnoujście, 1994 (nie publ.).
 • Grudziński K., Kołodziejski W., Jaroszewicz W., Klimczak R., Nowy sposób naprawy posadowienia ciężkich maszyn i urządzeń na przykładzie motosprężarek GMVH 12. Przegląd Mechaniczny, 21, 1995.
 • Kołodziejski W., Klimczak R., Zmiana fundamentowania urządzeń jako system ich ochrony przed drganiami. Materiały II Krajowej Konferencji GAZTERM'99, Międzyzdroje, 1999.
 • Kołodziejski W., Klimczak R., Wykorzystanie zmodyfikowanych technologii z przemysłu stoczniowego w gazownictwie. Nowoczesne Gazownictwo, 4 (V), 2000.
 • Kołodziejski W., Klimczak R., Nowakowski A., Zastosowanie własnych oraz zmodyfikowanych technologii z przemysłu stoczniowego w polskim gazownictwie. (APPLICATION OF OUR OWN AND MODIFIED SHIPBUILDING TECHNOLOGIES IN THE POLISH GAS INDUSTRY).
  Artykuł przygotowany na Międzynarodową Konferencję Gazowniczą w Tokio. 2001.

Copyright © 1999-2018 ZKiE TECHMARIN Sp. z o.o.
All rights reserved.
Aktualizacja: 10 maja 2018


Pomoc | Nota prawna
Poprawny CSS!